כשמשה רבינו מנענע בראש: טוב מאד עשית!

Nathanofbreslov

אחד מתלמידי היכל הקודש אשר עסק בקדשים – הדפסת והפצת דעת רבינו ז"ל בעולם, קבל במכתב לפני מוהרא"ש על כל הקשיים המניעות והצער שעברו עליו. במענה הוא קיבל מכתב נפלא ומחזק עם שיחה מיוחדת:

רבי משה ברסלבר היה תלמידו המובהק של גאון עוזינו רבי נתן זי"ע, בין שאר התלמידים שנשארו מקורבים בשנות המחלוקת הנוראה שהשתוללה נגד צדיקי עולם אלו, לבם היה נשבר כחרס. סיפר להם פעם רבי נתן: מחזה נורא ראיתי בחלום, בא אלי רבינו הקדוש ויחד עימו עוד איש, שטחתי את לבי לפני רבינו וסיפרתי בכאב את הרדיפות הנוראיות שעוברים עלינו, פתח רבינו הקדוש את פיו ואמר לי: "אבל דע לך, שטוב עשית עם ספריך!" וזה האחד שעמד ליד רבינו נענע בראשו כאות הסכמה לדברים ואמר: "כן, כן, מאד טוב עשית". שאלתי את רבינו: מי הוא זה?, והשיב לי: זהו משה רבינו עליו השלום.

והנה קטע מלשונו הזהב של מוהרא"ש ז"ל לאחר ציטוט השיחה: "ולכן אם אתה מדפיס ספרים שמשה רבינו בעצמו נתן הסכמה עליהם, אתה צריך לקפוץ מרוב שמח, אף שעוברים עליך עכשיו צרות ויסורים, קטנות וחלישות הדעת, דחקות ועניות וכו' וכו', אתה צריך לזכור שיש אנשים שהשקיעו את כל הונם בעסקים גשמיים, מניות וכו', נדל"ן, ואבדו אח"כ את כל כספם באופן נורא ומבהיל וכו', עד שנכנסו בדכאון פנימי רח"ל. ותהילה לאל אתה נכנסת בעסק קדוש נורא ונפלא כזה של הדפסת ספרי רבינו ז"ל, ספרים שמשה רבינו נתן הסכמה עליהם, ספרים המחיים נפש כל חי, ואף שנכנסת בחובות וכו', עם כל זאת ראוי לך לשמוח מאד מאד על גודל זכותך בזכות הרבים שיש לך, ובודאי לא יעזוב אותך הקב"ה".

(אשר בנחל, חלק י"ג מכתב א' תתכ"ו)

שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב print
דילוג לתוכן